Textruta: Så här fungerar det!

Här kan du se vilka strålar som passerar atmosfären. Dessa strålar är de samma som vår lampa avger.

En glasruta filtrerar det viktiga ljuset.

Det mesta av det viktiga sol ljuset får vi i oss via ögonen.